İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 ŞUBAT 2021, PERŞEMBE   

26

İZMİR’DE DE YAPI DENETİMİNDE KAMUSAL DENETİM ORTADAN KALDIRILMIŞ VE KURALSIZ SAĞLIKSIZ YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILMIŞTIR

    Yayına Giriş Tarihi: 27.08.2012   Güncellenme Zamanı: 27.08.2012 17:02:06  Yayınlayan Birim: İZMİR ŞUBE  
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı mühendis, mimar ve şehir plancıları odaları ile İzmir Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin işbirliğini öngören ve uzun yıllardır İzmir`de örnek bir şekilde başarı ile uygulanmakta olan mevcut yönetmelik içeriği değiştirilerek rantın ve kuralsız yapılaşmanın önü açılmıştır.

 BASINA VE KAMUOYUNA

                                                                                        08.08.2012

İZMİR`DE DE YAPI DENETİMİNDE KAMUSAL DENETİM ORTADAN KALDIRILMIŞ VE KURALSIZ SAĞLIKSIZ YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILMIŞTIR

  

Değerli Basın mensupları,

Hepimizin bildiği ve takip ettiği gibi 3 Nisan 2012 tarihinde Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik, Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve ilgili  Kuruluşlar ve Üniversitelere ait 84 adet yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan yönetmeliklerin arasında bina yapım ve denetim süreçlerini ilgilendiren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çok dikkat çekmektedir. Bu değişikliğin ardından 14 Nisan`da bu iki yönetmelikte alelacele bir ikinci bir değişiklik daha gerçekleştirilmiştir. Yapılan ikinci değişiklikten torba yasalarda olduğu gibi asıl hedefin bu iki yönetmelik maddelerinde gizli olduğu, diğer değişikliklerin bu iki yönetmelikte yapılan değişiklikleri gizlemek amaçlı kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Yönetmeliklerde gerçekleştirilen değişikliklere bakıldığında asıl amacın yapı üretim sürecindeki meslek odalarının yapmış olduğu kamusal denetimin kaldırılması olduğu çok net görülmektedir.

Yapılan bu mevzuat değişiklikleri ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 25 Nisan 2012 tarihli Genelge ile Meslek Odaları yapı denetiminden uzaklaştırılmış, belediye bürokratları ve meslek odaları tehdit edilmeye başlanmıştır.  

Bu süreç devam ederken Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU olmak üzere diğer Belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve İzmir Milletvekillerine konunun önemi aktarılmış ve Odaların bu sürecin dışında bırakılmasının yaratacağı sıkıntılar kendilerine anlatılmıştır. 

Ancak tüm bu çabalarımız karşılığını ne yazık ki bulmamış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Temmuz toplantısında kabul edilen "İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`` ile TMMOB`ye bağlı meslek odaları yalnız bırakılmış kuralsız yapılaşma ve rantın önü açılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclisi hükümetin dayattığı halktan yana olmayan, halkın sağlıklı ve güvenli yapılarda oturma hakkını elinden alan politikalara teslim olmuştur. İzmirli belediyelerle meslek odalarının her türlü siyasi baskıya rağmen 1970`lerden bugünlere kurumsallaştırarak geliştirmiş olduğu kamusal denetim ortadan kaldırılmıştır. Bu değişikliklerle kazanan İzmir halkı değil yıllardır sürdürülen kamusal denetimden rahatsız olan rant çevreleridir. 

Burada bir taraftan halkın sağlıklı ve güvenli barınma hakkı elinden alınırken, bir yandan da 58 yıldır onurla mesleki demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluklarını yerine getiren TMMOB ve bağlı odalarının üyeyle bağını kesmek ve muhalefet olarak görülen TMMOB`yi zayıflatmak gibi bir hedefin olduğu da çok açıktır. 

Buradan bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu`na ve Meclis üyelerine sesleniyoruz. 

Bilindiği gibi çağdaş demokrasilerde, aklın ve bilimin rehberliğinde karar süreçlerine toplumsal kesimlerin katılımı benimsenmekte, kentleşme ve yapılaşma politikalarında mesleki, bilimsel temelde meslek kuruluşları ile kapsamlı ve uzun soluklu programlar uygulanmaktadır. Kentlilerin yaşam kalitesine katkıda bulunacak planlı, güvenli ve sağlıklı kentleşmeyi sağlayabilecek en önemli demokratik araçlardan biri de katılımcılık ilkesidir. Yerel yönetimlere rehber niteliğinde yayınlanan Avrupa Kentsel Şartı`nın da tavsiyesi olan ve sosyal demokrat belediyeciliğin temel ilkesi de budur. 

Bir başka ifadeyle mimarlar, mühendisler, şehir plancıları ve onların üyesi oldukları kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları güvenli, sağlıklı kentsel gelişmenin vazgeçilemez aktörleridir.

Ne yazık ki özetle belirttiğimiz ilkeler İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği değişikliğinde göz ardı edilmiş ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne bağlı mühendis, mimar ve şehir plancıları odaları ile İzmir Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin işbirliğini öngören ve uzun yıllardır İzmir`de örnek bir şekilde başarı ile uygulanmakta olan mevcut yönetmelik içeriği değiştirilerek rantın ve kuralsız yapılaşmanın önü açılmıştır. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm meclis üyelerimizi bu yanlışlarından dönmeye, sosyal demokrat belediyeciliğin gereğini yapmaya çağırıyoruz. 

Daha önce de söyledik bir kez daha söylemeyi görev sayıyoruz. 

1-Yapı denetimi kamusal bir denetimdir. TMMOB bu denetimin piyasalaştırılarak müteahhitlerin insafına bırakılmasına asla göz yummayacaktır.

2-TMMOB halkımızın can ve mal güvenliği konusunda uzmanlık alanlarına giren her konuda Anayasa`dan, yasalardan, kendi mevzuatından, bilimden ve teknolojiden aldığı güçle var olan bütün gücüyle sözünü söylemeye, halkımızın can ve mal güvenliğini, kent kimliğini ve kent kültürünü korumaya kararlıdır.

3-TMMOB meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle Genel ve Yerel Siyasi İktidarların kurum ve kuruluşları yok etme saldırıları da dahil anti demokratik tüm uygulamalara karşı durmaya, bunları deşifre etmeye, devam edecektir.

4-TMMOB Ülke yönetimine hakim kılmaya çalışılan daha fazla kar elde etmek uğruna insan yaşamının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, kent kültür ve kimliğinin yok sayıldığı, her şeyin talan edildiği baskıcı, otoriter faşist zihniyete asla ve asla boyun eğmeyecektir.

6-TMMOB, yerel yönetimin, meslek odalarının, halkın yok sayıldığı, siyasi ranttan başka amacı olmayan, kamu malının çarçur edildiği plansız, programsız, gecekondu statüsünde, "ben yaptım oldu" mantığıyla yapılan plan ve projelerle kentin talan edilmesine izin vermeyecektir. 

Kamuoyuna saygılarımızla.  

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU


Okunma Sayısı: 2183

İzmir Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.