NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ İZMİR VE DEPREM KONFERANSI TAMAMLANDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

21 EYLÜL 2018, CUMA   

33

İZMİR VE DEPREM KONFERANSI TAMAMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 03.10.2017 00:00   Güncellenme Zamanı: 03.10.2017 10:04:53  Yayınlayan Birim: İZMİR ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 03.10.2017 10:01:22

İnşaat Mühendisleri Odası adına Şubemiz tarafından düzenlenen `İzmir ve Deprem Konferansı` 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde DEÜ DESEM`de gerçekleşti.

İzmir`de yaşanacak bir depremin yaratacağı zararları en aza indirmek için mevcut yapı stokunun risk durumunu ortaya koymak ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları değerlendirmek, Yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılması kaçınılmaz olan işbirliğinin gelişmesi için mevcut çalışmaları değerlendirmek, Yurttaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılarken, "depreme dayanıklı yapı" kavramı konusunda bilinçlenmeleri için yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını değerlendirmek, Kurumların ve sivil örgütlenmelerin afete hazırlık çalışmaları ile yurttaşların afete hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Şubemiz tarafından düzenlenen "İzmir ve Deprem Konferansı", 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde, DEÜ DESEM Bordo Salonda düzenlendi.

Açılışı Konferans Sekreteryası adına Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Sedef Ark`ın yaptığı Konferans; İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ve İMO İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan`ın açılış konuşmalarıyla başladı. 

Konferansa; İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı Şükrü Erdem, Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Sayman Üyesi Cem Oğuz, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Atıcı, Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Temel Temiz, Manisa Şube Başkanı Cemil Kora, Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü,  İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu ve çok sayıda meslektaşımız katıldı.

Konferansın Afete Dirençli Kentler ve İzmir`de Yapılan Çalışmalar başlıklı, Mimar Fügen SELVİTOPU`nun başkanlığındaki 1. Oturumunda; Afete Dirençli Kentler Kavramı Çerçevesinde, Yapı Stoku Envanteri ve Deprem Riski Çalışmaları (Doç. Dr. Özgür ÖZÇELİK, Doç. Dr. Serkan MISIR); İzmir Deprem Senaryosu-Radius Projesi Örneği (İnş. Müh. Muzaffer TUNÇAĞ); İzmir`de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışması (İnş. Müh. Jale ALEL) sunumları yapıldı. İzmir ve Çevresinin Deprem Tehlikesi ve İzmir`in Depremselliği Başlıklı Özgür Özçelik`in oturum başkanlığındaki 2. Oturumda; Sismolojik ve Jeolojik Bulgular Açısından İzmir`in Deprem Tehlikesi (Prof. Dr. Atilla ULUĞ); İzmir Yeni Kent Merkezi ve Yükselen Binalar: Geoteknik ve Deprem Mühendisliği Bakımından Bir Değerlendirme (Prof. Dr. Selim ALTUN) sunumları yapıldı. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve İzmir`de Yapılanlar başlıklı Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU başkanlığındaki 3. Oturumda; Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Nasıl Olmalıdır? (Y. İnş. Müh. Abdullah UZUN); Türkiye`de Yüksek Bina Deprem Tasarımı ve İzmir`deki Uygulamalara Genel Bakış (Dr. Cüneyt TÜZÜN); İMO İzmir Şubesi Tarafından Proje Denetimleri Esnasında Statik Projelerde Tespit Edilen Eksiklikler Nelerdir? (İnş. Müh. Alim ŞADAN, İnş. Müh. Cenk IŞILAY); Tarihi Yapıların ve Müzelerin Depremden Korunmasına Yönelik Uygulamalar (İnş. Müh. Günsel AKYOL) sunumları yapıldı. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Onarım ve Güçlendirme başlıklı Prof. Dr. Alper İLKİ`nin başkanlığındaki 4. Oturumda; Betonarme Elemanlarda Oluşabilen Yapısal ve Malzeme Kaynaklı Çatlaklar (Prof. Dr. Kambiz RAMYAR); Deprem Güçlendirmesinde Deprem Yalıtım Sistemlerinin Kullanımı (Dr. Bahadır ŞADAN); Mevcut Yapıların Deprem Güvenliğinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme (Prof. Dr. Alper İLKİ); İzmir`deki Betonarme Yapıların Deprem Güvenlikleri, Onarım ve Güçlendirme Uygulamadan Örnekler (İnş. Müh. Vural TURAN); Güçlendirme Projelerinde Maliyet Kazanç İlkeleri (İnş. Müh. Ali GÜNGÖR) sunumları yapıldı. Planlama ve Kentsel Dönüşüm Politikaları başlıklı, Şehir Plancısı Bülent TANIK`ın başkanlığındaki 5. Oturumda; Risk Yönetimi ve Depremsellik İzmir Örneği (Dr. M. Yıldırım ORAL); Doğal Afetler ve Kent Planlaması (Yrd. Doç Dr. Evren ERDİN); İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Projeleri (Mimar A. Arzu ÖZÇELİK); Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (İnş. Müh. Selahattin VARAN) sunumları yapıldı. İzmir`de Yapılan Temel Afet Bilinci Çalışmaları başlıklı AFAD Araştırmacısı Faruk ÜNVER`in başkanlığındaki 6. Oturumda; Bornova`da Afete Hazırlık Çalışmaları (Jeofizik Müh. Sinancan ÖZİÇER); Okullarda ve Halka Yönelik Yapılan Temel Afet Bilinci Eğitimi (Afet Uzmanı Ömer KARACA); Afetlerde Sivil Örgütlenmenin Önemi (Jeoloji Müh. Okşen MERSİN); 17 Ağustos ve 12 Kasım Depremlerinde Ortaya Çıkan Altyapı Sorunları ve Hasar Azaltıcı Yöntemler (Prof. Dr. M. Eren UÇKAN); Deprem Sigortası (DASK) Nedir? (Mak. Müh. Emre KÖKAVCI) sunumları yapıldı.


Okunma Sayısı: 157

İzmir Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır