NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ 46.DÖNEM ŞUBE KOMİSYONLARIMIZ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

20 MART 2019, ÇARŞAMBA   

32

46.DÖNEM ŞUBE KOMİSYONLARIMIZ

    Yayına Giriş Tarihi: 22.03.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 22.03.2018 11:43:35  Yayınlayan Birim: İZMİR ŞUBE  
 

Mesleğimizin, kentimizin ve ülkemizin sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının üretilmesi, meslektaşlarımızın çalışma yaşamında karşılaştığı ekonomik ve demokratik sorunların tespiti ve çözüm yollarının aranması, meslek içi eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili konularda çalışma yapmak hedefiyle 46. Dönemde Şubemizde aşağıda yer alan Komisyonların açılması planlanmaktadır.

Daha üretken, daha güçlü, daha örgütlü bir İnşaat Mühendisleri Odası için Komisyonlarımıza katkı ve katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla

İMO İzmir Şubesi 46. Dönem Yönetim Kurulu 

(Not: Komisyonlarda yer almak isteyen üyelerimizin 23 Mart 2018 Cuma gününe kadar Şubemize başvurmaları gerekmektedir.) 

46. DÖNEM ŞUBE KOMİSYONLARI

1- Afet ve Deprem Bilincini Yaygınlaştırma ve Yapı Stokunu İyileştirme Komisyonu 

Amaç ve Çalışma Biçimi

Afet riskinin yüksek olduğu Ülkemizde ve özellikle Kentimizde, afetlere hazırlık ve müdahalede Odamızın aktif bir görev üstlenebilmesinde gerekli alt yapıyı hazırlamak, afet durumunda yaşanacak sıkıntılara ve sonuçlara müdahil olabilmeyi sağlamak

Planlanan Çalışma Konuları

• AFAD ve Üniversitelerle birlikte Afet ve deprem bilincini yaygınlaştırmak

• Deprem, sel, heyelan, yangın, doğalgaz, dere taşkınları vb. afetlerle ilgili bilgi toplamak ve arşiv oluşturmak

• Kentsel/Bölgesel yapı stokunu belirlemek

• Radius projesinin güncellemek

2- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

Amaç ve Çalışma Biçimi

İş yerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek, Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak.

Planlanan Çalışma Konuları

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünü arttırmaya yönelik çalışma yapmak 

• Konuyla ilgili diğer komisyonlar, Meslek Odaları, TTB, TBB ile ortak çalışmalar yapmak

• İşçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bütün iş yerlerini ve bütün çalışanları kapsamasını hedeflemek

• Güvencesiz çalıştırmanın  (sigortasız ve sendikasız) yasaklanması vb. konularda çalışma yapmak

3-Yapı Malzemeleri Komisyonu

Amaç ve Çalışma Konuları

İlimiz sınırları içerisinde projelendirme ve uygulamada yapı ve yapı elemanı imalatları için uygun malzeme seçimi, tasarımı; malzemelerin mühendislik ve teknik şartnameler ile ilgili standartlara uygun bir şekilde tanımlanması, sipariş edilmesi ve sipariş edilen malzemelerin mühendislik, teknik şartnamelere ve ilgili standartlara uygun olarak uygulama esaslarına yerleştirmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek.

Planlanan Çalışma Konuları

• Üzerinde çalışma yapılacak yapı malzemelerini belirleyerek tanımlayan, uygulama esaslarını, kullanım yerlerini vb. bilgileri içeren bir doküman oluşturmak.

• Her bir malzeme için Şube Yönetim Kuruluna düzenli bir şekilde eğitim semineri düzenlemesi için alt yapı oluşturmak.

• Yapı malzemeleri üreticileri ile iletişim kurarak malzeme ve ürün tanıtım seminerleri için alt yapı oluşturmak.

4- Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu 

Amaç ve Çalışma Biçimi

Yeni mezun ve genç mühendislerin mesleki ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarını ve taleplerini belirleyerek genç üyelere yönelik çalışma yapmak

Planlanan Çalışma Konuları

• İş arayan gençlere yönelik kurslar planlamak

• Mesleğe Hazırlık Kursları ve Meslekte Uzmanlık Kursları düzenleyerek genç mühendislerin uzmanlaşmasına katkı sağlamak

• Özlük Hakları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak 

• Genç mühendislere yaz kampı düzenlemek 

• Genç mühendislere yönelik teknik geziler düzenlemek.   

• Genç mühendislerin sosyal projelerde aktif görev almasını sağlamak 

• Gençlik günleri düzenlemek

5- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 

Amaç ve Çalışma Biçimi

Meslektaşlarımız arasında mesleki konular yanında sosyal ve kültürel alanlarda da etkinlikler düzenleyerek, diyalog ve dayanışmayı arttırmaktır. 

Planlanan Çalışma Konuları

• Teknik, sosyal, kültürel amaçlı geziler (Şantiyeler, müzeler, ören yerleri) düzenlemek

• Ağaç dikme, vapur gezisi, İMO gecesi vb. konularda etkinlik planlamak

• Müzik ve folklor çalışmaları (TSM, THM, Halk Oyunları…) yapmak

• Sportif etkinlikler düzenlemek

• Tiyatro/sinemaya toplu gidişleri planlamak

6- Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu 

Amaç ve Çalışma Biçimi

Kadın mühendislerin, cinsiyetlerinden kaynaklı, evde, işte, eğitimde yaşadığı sorunları belirlemek ve birlikte çözüm üretmek 

Planlanan Çalışma Konuları 

• Kadın üyelerin Oda çalışmalarında daha aktif rol alması için çalışma yapmak  

• Kadın üyelerin karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmek

• Üyelere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri/atölyeleri planlamak 

• Cinsiyetçi iş ilanlarına yönelik çalışma yapmak

• Şube Bülteninde kadın köşesine yazılar sunmak 

 7- Kentsel Dönüşüm Komisyonu 

Amaç ve çalışma biçimi

Halkımızın güven ve huzur içinde yaşadığı, çevre ile barışık, afet risklerine karşı güvenli, planlama standartlarına uygun yapılar ile yenilenmiş modern ve kimliğini kaybetmeyen kentler oluşturmak

 Planlanan Çalışma Konuları

• Kentsel Dönüşümün daha sağlıklı ve güvenli olması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Yerel Yönetimlere öneriler sunmak 

• Topluma kentsel dönüşümü anlatmak ve yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri inceleyip görüş oluşturmak 

• Kentsel Dönüşüm çerçevesinde hazırlanan Riskli yapı raporlarında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak 

• Lisanslandırılmış kuruluşlarda çalışan İnşaat Mühendislerine eğitim planlamak

• Yazılı ve görsel basında çıkan haberleri takip etmek, arşiv oluşturmak ve Oda olarak basına görüş sunmak

8- Şantiyeciler Komisyonu

Amaç ve çalışma biçimi

Şantiye Şefi ya da Saha Mühendisi olarak çalışan üyelerimizin mesleki ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarını ve taleplerini belirleyerek şantiyecilere yönelik çalışmalar yapmak 

Planlanan Çalışma konuları 

• Şantiyeci mühendislere yönelik eğitim planlamak

• Şantiyeci mühendislerin özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak

9- Engelli Erişilebilirliği Komisyonu 

Amaç ve çalışma biçimi 

İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına farkındalık yaratıp çalışmalar yapmak 

Planlanan Çalışma konuları 

• Üyesi bulunduğumuz TMMOB Engelli Mimar Mühendis Şehir Plancısı Çalışma Grubu tarafindan   gerceklestirilecek olan   Sempozyum  çalismalarina devam edilmesi, 

• Üyesi bulundugumuz IBB Kirmizi Bayrak Komisyon calismalarina devam edilmesi, 

• Kentimizde  engelli erisimine uygun olmayan mekanlar ile ilgili olarak; Aile Sosyal Politikalar Il Mudurlugu Izleme ve  Denetleme Komisyonu tarafindan denetlenen ve duzenleme yapilmasi icin alti ay sure verilen; binalarinin duzenleme ile ilgili takiplerinin yapilmasi, 

• Kentimizde  engelli erisimine uygun olmayan mekanlarin; Aile Sosyal Politikalar Il Mudurlugu Izleme ve  Denetleme Komisyonuna ihbar etmek suretiyle duzenlemelerinin yapilmasini saglama calismalarinin yapilmasi,

• Engelli erisilebilirligi konusunda farkindalik artirma calismalarinin yapilmasi, 

• Urla Malgaca Pazari ile Urla Kum Denizi plaji icin Engelsiz Alan Duzenleme odullu proje yarismasi yapilmasi. 

10- Yapı Denetim Komisyonu  

Amaç ve çalışma biçimi 

Yapı denetim firmalarında çalışan üyelerimizin mesleki sorunlarını gündeme taşıyarak çözümlenmesi konusunda görüş ve öneriler geliştirmek, bu kesim çalışanlarına uygulanacak eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kuruluna iletmek. 

Yapı denetim yasası ve ilgili diğer yasal mevzuat ile yapı denetim sisteminin, yapı denetim firmalarının sorunları üzerine çalışmalar yapar. 

 Planlanan Çalışma konuları   

• Firmalar ve laboratuvarlarla belli aralıklarla bir araya gelip sorunları tespit etmek ve çözümler konusunda görüş ve öneriler geliştirmek 

• Oda, Yerel yönetimler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve  Yapı denetim kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak.  

• Yapı denetim kuruluşlarında iş yeri temsilciliğinin yaygınlaşmasını sağlamak.  

• 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve uygulama yönetmeliğinin eksik ya da aksayan yönlerinin tespit edilerek düzeltilmesi için çalışmalarda bulunmak. 

• Yapı denetim çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesi ve bilgi birikimlerinin artırılması konusunda çalışma yapmak 

11- Kent Yaşamını İzleme ve Yatırımları Değerlendirme Komisyonu  

Amaç ve çalışma biçimi; 

Kentimizde yapılmakta olan, yapılması planlanan ya da planlanması gereken altyapı ve üstyapı yatırımlarına ait projelerin takipçisi olmak, kamu yararını zedeleyen, haksızlığa uğratan veya uğratacak işleyişleri saptamak, kentimizi ilgilendiren her konuda, yaşanan gelişmeleri, uygulamaları izlemek ve paylaşmak 

Planlanan Çalışma konuları   

• Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler, İl Genel Meclisi ve İzmir`de bulunan kamu ve özel sektör yatırımlarını izlemek, mesleki, kamusal değerlendirmeler yaparak üyelere ve kamuya çeşitli platformlarda anlatmak


Okunma Sayısı: 288

İzmir Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır