NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ SİM YENİLENMESİ HAKKINDA. 26.03.2010 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 KASIM 2017, CUMA   

36

SİM YENİLENMESİ HAKKINDA. 26.03.2010

Tarih : 26.03.2010
Sayı : OB.01687

ŞUBE BAŞKANLIĞI`NA
(Genel Dağıtımlı)

Oda Yönetim Kurulunun 26 Şubat 2010 tarihli 46 nolu toplantısında, Mesleki Değerlendirme Kurulu (MDK)`nun 19 Şubat 2010 tarihli toplantı kararları görüşülmüş ve konuya ilişkin ekte verilen 1880 sayılı karar alınmıştır.

Kararın (a) bendinde ifade edilen 26.04.2008 tarih ve OB.02925 genelgenin (a) fıkrasının birinci bendi " SİM belgesini iptal ettirdiği veya dondurduğu tarihten 2 (iki) yıl içinde tekrar müracaat etmesi halinde, önceki SİM belgesinden kalan süre kadar belge kullanma hakkı verilmesine, bu ek sürenin sona ermesini takiben, o günkü geçerli olan belge yenileme koşullarının yerine getirmesinin istenmesine," ,ikinci bendi " belge iptalinden veya dondurulmasından 2 (iki) seneyi aşan süre sonrasındaki müracaatlarda ise yeni başvurularda aranan SİM Yönetmeliği koşullarının geçerli olduğuna," şeklinde olup,  uygulamanın genelge hükümleri çerçevesinde devam etmesine karar verilmiştir. 

Uygulama kapsamında;

SİM Belgesinin iptali veya dondurulması tarihinden itibaren iki tam yıl geçmiş ise; SİM pasif konuma geçtiğinden, yeni başvurularda "ilk başvuru" koşullarındaki evraklar istenecektir. 

Bu durumda olan SİM`ler, pasif de olsa e-imo veri tabanında kayıtlı olduğundan, bunların başvuru ücretleri "SİM Yenileme Başvuru Makbuzu" portalından kesilecektir.

* Kararda yer alan diğer bentler ifade edildiği şekliyle uygulanacaktır.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gülsüm SÖNMEZ
Genel Sekreter Yardımcısı


Dağıtım : İMO Şube Başkanlıkları 

Ek : 1880 Sayılı Karar

KARAR NO-1880) Mesleki Değerlendirme Kurulu (MDK)`nun 19 Şubat 2010 tarih ve 11 nolu toplantı kararları görüşüldü, alınan kararlar kapsamında;

a) SİM belgesi aldığı tarihten bugüne kadar belgelerini yenilememiş üyelerimizin, belge yenilemelerinin, 26.04.2008 tarih ve OB.02925 sayılı genelgenin (a) bendinde tanımlandığı şekliyle yapılmasının uygunluğuna,

b) İşyeri Tescil Belgesini (İTB) aldığı tarihten itibaren yıllık İTB yenilemelerini yaptırmamış olan gerçek ya da tüzel kişilerin, işyerini kapatmadıysa, tescil ettirmiş olduğu İTB`sinin de geçerli olduğuna, yıllık onaylarını yaptırması koşulu ile serbest inşaat mühendisliği hizmetleri vermesinin uygunluğuna, 

c) e-imo veri tabanı proje modülünden verilmekte olan  "Proje Sorumluluk Belgesi" ve "TUS Sorumluluk Belgesi" belge formatlarının; "Proje Müellifliği Sicil Durum Belgesi" ve "Fenni Mesuliyet Sicil Durum Belgesi" belge içerikleri ile aynı olması ve bu haliyle mükerrerlik teşkil ettiğinden,  e-imo veri tabanı proje modülünden kaldırılmasına,

d) İTB yıllık onaylarının SİM Yönetmeliği gereği ilgili şubesince yapılmasına; bağlı temsilciliklerin İTB yıllık yenileme ücretini tahsil ettikten sonra, İTB dosyasını onay için gerekli evrakları tamamlanmış halde şubesine göndermesine, İTB yenilemesinin ilgili şubesince yapılmasına, bu uygulamaya yönelik e-imo veri tabanında gerekli düzenlenmenin yapılmasına,

"İMO Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin "serbest inşaat mühendisliği uzmanlık alanları" başlıklı 5.maddesinin  (ç) bendine  6.fıkra olarak  "ATIK BERTARAFI" başlığının SİM yönetmeliği değişikliği kapsamında dikkate alınmasına, 

e) (d) maddesi ile ilgili olarak "Uzmanlık Alanları ve Kodları" çalışmasının 4.maddesindeki  "SU.Hidrolik ve Su Kaynakları Uzmanlık Alanı"na  6. fıkra olarak;

SU6. ATIK BERTARAFI

SU6.A1 EVSEL KATI ATIK DEPOLAMA VE KOMPOST TESİSLERİ

SU6.B1 TEHLİKELİ KATI ATIK DEPOLAMA VE KOMPOST TESİSLERİ

SU6.C1  TIBBİ KATI ATIK DEPOLAMA VE KOMPOST TESİSLERİ

Başlıklarının eklenmesinin uygunluğuna, 

 

 

Dosyalar

SİM Yenilenmesi Hakkında (35 KB) (16.11.2011 10:46:16)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır