Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Eklenme Tarihi: 18/11/2022

''Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' 18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

  • 600.jpg

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası