D1 Temel Bina Akustiği Uzmanlığı Eğitimi Ön Kayıt

Eklenme Tarihi: 22/05/2024


D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Şubemizde düzenlenmesi planlanan D1 Temel Bina Akustiği Uzmanlığı Eğitimi için aşağıdaki bağlantıdan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
Eğitimimiz, yeterli talep olması durumunda açılacaktır.

Hazırlayan : İMO İzmir Şubesi
Süre: 72 saat 
Katılımcı Sayısı: En az 18, en çok 25 kişi
Günler: Cuma-Cumartesi-Pazar
Saat: 09.00-18.00
Ücret: 12.000 TL

AMAÇ
Bu Tebliğin amacı; 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında bina akustik projesi düzenleyecek ve/veya ölçüm yapacak uzmanlara 12.04.2018 tarihli MHG/2018-01 sayılı tebliğinde belirtilen koşullara uygun mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendislerine “D-1 Temel Bina Akustiği” sertifikasının verilmesidir.
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binaların Gürültüye Karşı Korunması” sayfası için tıklayınız. (Yönetmelik Kılavuzu, Yetkili Kuruluş ve Akustik Uzman Listesi vb. yardımcı dokümanlar)
“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği” için tıklayınız.
“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" için tıklayınız.
“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ” (Tebliğ No: MHG/2018-01) için tıklayınız. (MADDE 5 - 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Fıkra)

EĞİTİM İÇERİĞİ

2.2. MİMARLIK VE YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ (çeşitli örnekler üzerinde inceleme dahil)
2.2.1. Bina, yapı elemanı, bileşen, malzeme tanımları
2.2.2. Mimari projelendirme aşamaları
2.2.3. Mimari Detay bilgisi

2.3. MEKAN İÇİNDE VE MEKANLAR ARASINDA SES YAYILMASI
2.3.1. Sesin kapalı mekanlarda yayılması
2.3.2. Reverberasyon süresi belirlenmesi, ve kontrolü (örnek problem çözümleri)
2.3.3. Ses yutucu malzemeler, akustik özelliklerine bağlı tipleri ve ağırlıklı değerler yeri (örnek problem çözümleri)
2.3.4. Yapı elemanlarından ses iletimi, kompozit elemanlardan ses geçişi (örnek problem çözümleri)

2.4. BİNALARIN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNÜNDEN TASARIMI
2.4.1. Yerleşim ölçeğinde ilkeler
2.4.2. Bina ve mekan ölçeğinde ilkeler ve mekan organizasyonu
2.4.3. Mekan içi yutuculuğun değiştirilmesi ile gürültü kontrolü (örnek problem çözümleri)
2.4.4. Yapı elemanı ölçeğinde ilkeler
2.4.5. Mekanik ve servis ekipmanı ölçeğinde ilkeler

2.7. İSTENEN SINIR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ – YÖNETMELİK TANITIMI
2.7.1. Akustik performans sınıfları
2.7.2. İç gürültü sınır değerleri
2.7.3. Reverberasyon sınır değerleri
2.7.4. Ses yalıtım sınır değerlerinin hesaplama ile belirlenmesi (örnek problem çözümlü)
2.7.5. Mekanik ve servis ekipmanları gürültüsü sınır değerleri

2.8. MEVCUT BİNALARDA SES YALITIMI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

2.9. AKUSTİK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI YÖNETMELİK BİLGİLERİ
2.9.1. Akustik proje kapsamı
2.9.2. Raporlama
2.9.3. Akustik uzmanlık hesapları

SINAV

KAYIT İÇİN GEREKENLER

Eğitim katılımcısı İnşaat Mühendisi ise İnşaat Mühendisleri Odasına, değilse ilgili meslek Odasına üye olmalı ve geçmiş dönemlere yönelik olarak aidat borcu bulunmamalıdır.

Bina Akustiği Uzmanı Kayıt Formu
Bina Akustiği Uzmanı Katılımcı Bilgileri Formu
Lisans Diploma Fotokopisi: Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır. E-Devlet’ten alınan mezuniyet belgesinin kontrolü sağlanmalıdır.
Yüksek Lisans / Doktora Diploması ve Transkript (Tebliğ No: MHG/2018-01 Madde 5; 4. ve 5. Fıkra için) Bina akustiği üzerine tezli yüksek lisans yapmış olanlar için geçerli bir maddedir. Tez konusu farklı olup yüksek lisans veya lisans kapsamında benzer dersler alanlar muafiyet kapsamında değerlendirilemez.
Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır. Yüksek lisans ve/ya doktora transkripti için Oda kaşesi ve imzasına ihtiyaç yoktur. Ayrıca E-Devlet’ten ilgili yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgesi alınmalıdır.
Kayıtlı olduğu meslek odası kartı fotokopisi Mühendisler için
BTB Fotokopisi: Mimarlardan “Büro Tescil Belgesi”, mühendislerden ise “Serbest Müşavirlik Mühendislik” (SMM) belgesi istenmektedir. Bu belge, eğitimin yapılacağı yıl içinde alınmış ve kayıtlı bulunulan Oda tarafından“Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış/kaşelenmiş olmalıdır. BTB sahibi olmayan mimarlar ve SMM sahibi olmayan mühendisler eğitime katılabilmektedir
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Önlü arkalı kopyanın TC kimlik numarası içermesine ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Tebliğ No: MHG/2018-01 Madde 5; 7. Fıkra için): “A-2 Tipi Mühendislik Akustiği ve Saha Ölçümleri” veya “C-1 Tipi Bina Akustiği” sertifikasına sahip olanlar muafiyetlerden faydalanmak için sertifikanın kopyasını eğitim öncesi teslim etmelidir.
Çalışıyorsa çalıştığı kurumdan hizmet aldığına dair belge
SGK Kaydı ve Hizmet Belgesi: E-Devlet’ten alınabilen 4A ve 4B dökümünü çalıştığı kurumdan aldığı yazıyla birlikte teslim edilmelidir.
2 Adet Vesikalık Fotoğraf

SERTİFİKAYA HAK KAZANMA KOŞULLARI
72 saatlik eğitimin en az 54 saatine katılmış olmak (%75)
Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak

EĞİTİME KATILIM ÜCRETİ:
Eğitime katılım için TMMOB üyesi olma şartı aranır.
72 saatlik eğitime katılım ücreti, 12.000 TL’dir.

Eğitim ön kayıt formu: https://forms.gle/Rt2132xKibrsUxP16

  • 20240600-D-1-Temel-Bina-Akustiği-Uzmanlığı-Eğitimi.pngTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası