İzmir Şube /    Şubemiz /    Yönetim Kurulu /    

Yönetim Kurulu

Üyeler

Eylem ULUTAŞ AYATAR
Başkan

2001 yılında Ege Üniversitesi`nden mezun oldu. Bir süre özel bir bir firmada Şantiye Şefliği yaptıktan sonra kendi firmasını kurarak yüklenicilik yaptı. İMO İzmir Şubesinde 2006-2008 yılları arasında Örgütlenme Sekreterliği - Şube Sekreter Yardımcılığı, 2008-2019 arasında Şube Sekreterliği görevlerinde bulundu.

 

Bengi ATAK
Sekreter Üye

25 Ağustos 1985’te Ankara’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Çankaya Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. 2008 yılında lisans düzeyinde; 2011 yılında da yüksek lisans düzeyinde diplomalarını almaya hak kazandı. Yüksek lisans tezi ‘Yüksek binalarda rüzgâr etkilerinin rüzgar tüneli deneyleri ile tespiti’ olup eğitimi süresince de çeşitli özel firmalarda projecilik alanında deneyim kazanmıştır. 2012 yılında ÖYP sistemiyle araştırma görevlisi olarak Anadolu Üniversitesi’nde çalışmaya ve doktora eğitimine başlamıştır. 2014 yılında araştırma görevliliğinden ayrılarak İzmir’e yerleşmiş ve özel bir firmada projecilik hizmeti vermeye başlamıştır. Köprü mühendisliği, yapıların depreme dayanıklılığı ve geoteknik alanlarında projecilik ve danışmanlık hizmetleri verdiği bir firması bulunmaktadır. Ara verdiği doktora çalışmalarına Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

Can GÜNAK
Sayman Üye

1988 İzmir doğumludur. 2013 yılı Pamukkale Üniversitesi mezunudur. 2013-2019 yıllarında muhtelif projelerde farklı kademelerde görev aldı.  2019 yılından bu yana kendi firmasında proje ve taahhüt işleri yapmaktadır. İMO İzmir Şube’de 48. Dönem Yedek Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. 

 

Özlem ÖZANT
ÜYE

1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun oldu. Özel bir proje bürosunda proje mühendisi olarak çalıştıktan sonra, 1995-1998 yılları arasında İMO İzmir Şubesinde proje kontrol mühendisliği görevinde bulundu. 1998-2007 yılları arasında yapı denetim şirketinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2007-2012 yıları arasında Konak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde görev yaptı. 2012 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığında birim şefi olarak mesleğini sürdürmektedir. İMO İzmir Şubesinde Beyaz Baretli Kadınlar Projesinin başlangıcından bu yana görev almış, halen koordinatör olarak görevine devam etmektedir.

 

Ali SANÇMIŞ
Üye

2014 yılında Balıkesir Üniversitesi’nden mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelerde farklı kademelerde çalışmıştır. 2022 yılından itibaren İBB Egeşehir A.Ş. şirketinde çalışmaktadır. Balıkesir genç-İMO, İzmir İMO Genç Mühendisler ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarında görev almıştır.

 

Serhat FIRAT
Üye

1996 Yılında Varto'da doğdu. 2019 Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun oldu. 2014-2019 yılları arasında genç-İMO'da çeşitli görevlerde bulundu.  3 yılı yurtdışı olmak üzere 5 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır. İzmir'de özel sektörde çalışmaya devam etmektedir.

 

Pelin KAYA
Üye (24.04.2024 Tarihinden İtibaren)

1991 yılında Adana’da doğdu.  Orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 2013 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2013-2021 yılları arasında özel sektörde prefabrik yapılar üzerine çalıştı. 2021 yılı itibarıyla Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde görev aldı. Şu anda kamuda günümüzün temel konusu olan 'Sürdürülebilirlik' üzerine çalışıyor. Meslek hayatının yanı sıra Şubemizin Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, Beyaz Baretli Kadınlar Projesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Türk Sanat Müziği Korosu’nda yer aldı.

 

İrfan KADİROĞLU
Üye (17.04.2024 Tarihine Kadar)

 

 
Yedek Üyeler

Fatih ÖZER
Yedek Üye

Sinop Gerze doğumludur. 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yapı denetim sektöründe 1 yıl, EPC endüstriyel sanayi tesisinde 9 yıl, hazır beton kalite şefliği görevinde de 10 yıl çalışmıştır. Akçansa Çimento AŞ Ege bölgesi kalite şefi olarak görev almaktadır. Ege Üniversitesi İnşaat mühendisliği yapı malzemeleri lisansüstü eğitiminde tez aşamasındadır.

 

Türker PEŞTEMALCIOĞLU
Yedek Üye

1977 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra 1998 yılında Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Halen ortağı olduğu bir firmada  çalışma hayatına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Rokay DOĞAN
Yedek Üye

2018 yılında Munzur Üniversitesinden mezun oldu. 2018-2019 yılları arasında yapım ve proje mühendislik danışmanlık hizmetleri verdi. 2020 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd Projeler Daire Başkanlığında proje tasarım ve kontrol mühendisi olarak çalışmakta olup 2023 yılında da Munzur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine başlamıştır. 

 

 

Özge AKBOĞA KALE

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yapı İşletmesi ABD’da tamamlamıştır.  Hollanda TU-Delft University of Technology ve Amerika Birleşik Devletleri, Wayne State University’de misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Bilimsel araştırmaları risk analizi, iş kazalarının istatistiksel analizi,  kaza modellemesi ve proje yönetimidir. İlgili konulara ilişkin 80’in üzerinde bilimsel çalışma, çeşitli dergi ve konferanslarda sunulmuştur. Hala İzmir Demokrasi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Sedat Barbaros Göksan

Sedat Barbaros Göksan 1984 Çorlu/TEKİRDAĞ doğumludur. Bornova Anadolu Lisesi 2002 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. İş deneyimleri; Çimento Fabrikaları, Atık Enerji Geri Kazanım (WHR) projeleri, Sanayi ve Entegre Tesis inşaatları 6 yıl özel sektörde ayrıca 9 yıldır devam eden İzmir Kanalizasyon ve Su idaresinde İçme suyu Arıtma Tesisleri, Hizmet binaları (uygulama, güçlendirme, yapım) ve proje birimi stratejik planlama ve yöneticilik deneyimleri mevcuttur. İMO İzmir Şubesi bünyesinde ise 2013 Bina Deprem Envanteri projesinde görev almıştır. 48. Dönem yedek Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenmiş olup Afet ve Su kurullarında görev almıştır. 49. Dönemde de yedek YK üyeliği görevi devam etmektedir. 

 

Kadir Erdem
Yedek Üye

2017 Sakarya Üniversitesinden mezun oldu. İzmir’de özel hastane inşaatında kaba işler sorumlusu, sanayi işletmesi inşaatında şantiye şefi ve Özbekistan’da kısım şefliği görevleri üstlenmiştir. Şimdi ise İzmir’de şantiye şefi olarak görev yapmaktadır.

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası