Sayı: 199 2019/11

İMO İzmir Şubesi Bülteni 198. sayısına kadar basılı olarak yayınlanmıştır. Kasım 2019`dan itibaren ise dijital formatta yayınlanmaya başlanmıştır. Şube Bülteninin yeni adresi:

https://bulten.imoizmir.org

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası