507

İçindekiler

 • Başyazı
 • Mevcut Bina Yanında Yapılan Kazı Nedeniyle Oluşan Hasar Vakaları: Ankara Çankaya 8139 Ada 12 Parsel Örneği
  Nejan Huvaj, Halit Cenan Mertol, Berna Unutmaz, Abdullah Dilsiz, Muhammet Durmaz, Berk Erpek
 • Yapıların Deprem Tasarımında Yeni Yaklaşımlar: Deprem Yalıtımı
  Cüneyt Tüzün
 • Su Temininde Bir Alternatif: Yüzer Ters Ozmos Tesisleri
  Gökhan Özen
 • Orman Yangınlarının Tetiklediği Afetler: Taşkın ve Erozyon
  Oral Yağcı, Dilek Eren Akyüz, Mehmet Adil Akgül, Osman Salih Yılmaz, Murat Aksel, Mehmet Dikici, Balık Şanlı, Hafzullah Aksoy
 • Tsunami (Depreşim Dalgası) ve Korunma Yöntemleri
  Gözde Güney Doğan Bingöl, Ahmet Cevdet Yalçıner
 • Gömülü Boru Hatlarının Deprem Tasarım Esasları, İyileştirme Yöntemleri ve Alınması Gerekli Tedbirler
  Eren Uçkan, Ercan Şerif Kaya, Bülent Akbaş
 • Levent Darı’yı Sonsuzluğa Uğurladık
 • KitaplıYorum
  Yeni Bilim: Bağlantısallık, Yeni Kültür: Yaşamdaşlık
  Mustafa Atmaca

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası